Bang Boos Blij

Een helpboek voor als je ouders zijn gescheiden.

Een boek, geschreven voor kinderen tussen ongeveer zes en twaalf jaar die te maken hebben (gehad) met de scheiding van hun ouders waardoor veel veranderd is.

Doel van het boek is om kinderen te helpen bij het begrijpen en verwerken van de scheiding en het leven in een eenoudergezin en in het samengesteld gezin/stiefgezin.

In "Bang boos blij" wisselen informatie, schrijf-, teken-, en knutselopdrachten elkaar af. Kinderen krijgen meer grip door zich te kunnen uiten, zowel in woorden als met hun handen. Verleden en heden krijgen een plek, zodat zij weer op een positieve wijze ten opzichte van de toekomst kunnen staan.

Een ouder of dierbare volwassene kan samen met het kind het boek doornemen.

Hulpverleners kunnen het helpboek gebruiken als rode draad, waarlangs de individuele- of groepsbegeleiding/therapie wordt opgebouwd.

Auteurs: Boukje Overgaauw (counselor/psycho-sociaal werkende), Suzan van Apeldoorn (beeldend therapeut), Marieke Visser (orthopedagoog, mediator) en Lianne van Lith (maatschappelijk werker, mediator.
Allen zijn werkzaam met kinderen en ouders na scheiding en in gezinnen die daarna ontstaan. Het boek is ontwikkeld vanuit de praktijk van het dagelijks leven van kinderen die zij hebben begeleid.

bangboosblij

6e druk 2015
Prijs € 14,50
Te bestellen bij: Boekhandel en uitgever Ninoboeken:
ISBN 978-90-8560-528-7
Voor een uitgebreide handleiding bij het boek voor ouder(s) of dierbare volwassene of hulpverlener Klik hier!.

e-max.it: your social media marketing partner
Top