Samengesteld gezin/stiefgezin,
anders dan kerngezin

 • Ontstaan vanuit een verliessituatie.
  Positieve en negatieve ervaringen uit het vorige gezin worden geprojecteerd op het nieuwe gezin. Er ontstaan conflicten bij regelgeving, normen en waarden in het nieuwe gezin doordat gezinsleden regels, normen en waarden uit de verschillende gezinnen willen behouden. Zowel bij verlies door de dood als bij echtscheiding is er sprake van rouw.
 • Bloedband en stiefband.
  De bloedband is een instinct dat biologische ouder en kind verbindt. Deze bijzondere band geeft meer tolerantie, meer energie, meer loyaliteit en meer bescherming aan het kind dan de band van de stiefouder. Dit feit kan misverstanden en onbegrip tussen ouder en stiefouder geven. Een bloedband kun je niet inschakelen en niet uitschakelen. Een stiefband kan wel groeien.
 • Geen gemeenschappelijke geschiedenis.
  De ouder-kind relatie bestaat al langer dan de partnerrelatie. De stiefouder is niet opgegroeid in het ouderschap van de stiefkinderen. De kinderen moeten opeens aandacht, ruimte en spullen delen met andere kinderen, waarmee ze niet zijn opgegroeid.
 • Verstoorde verwachtingen.
  De partners hadden hun verwachtingen gericht op de partnerrelatie, maar door de aanwezigheid van de kinderen komen ze hier nauwelijks aan toe. De stiefouder had verwacht dat door zijn/haar grote inzet de stiefkinderen hem/haar gemakkelijk zouden accepteren.
 • De ex-partner.
  De herinnering aan het vorig huwelijk blijft aanwezig doordat de ex-partner, vanaf afstand, grote emotionele en financiële invloed kan hebben. De kinderen kampen met loyaliteitsproblemen; zij houden onder alle omstandigheden van hun beide ouders.
 • Doorlaatbare grenzen.
  De gezinssamenstelling wisselt steeds doordat de kinderen in twee gezinnen verblijven. Er moet rekening gehouden worden met de ex-partner(s) bij planning van vakanties, feestdagen, verjaardagen etc.
 • Het oordeel van de samenleving.
  Men heeft weinig begrip voor het anderszijn van het samengesteld gezin, of men ziet het als problematisch en minderwaardig aan het kerngezin.

 

Onder andere door bovenstaande redenen komt het samengesteld gezin gemakkelijk onder druk te staan.

e-max.it: your social media marketing partner
Top