(Stief)kinderen

Er is een verschil tussen de kinderen en de partners/ouders in het samengesteld gezin: Partners/ouders kìezen voor het samengesteld gezin vanuit hun verliefdheid, positieve relatie en hoop op een nieuw en fijn leven. De kinderen daarentegen zijn niet verliefd, kiezen niet voor deze situatie en maken de zoveelste ingrijpende veranderingen in hun leven mee: de 7 V’s.

 • Verliezen
  Het samenleven als nieuw gezin brengt herinneringen boven aan het vorige gezin. (Stief)kinderen rouwen in periodes over het verlies van de oude gewoontes en rituelen. Er is angst om de liefde van de ouder te verliezen nu deze houdt van de nieuwe partner en eventuele nieuwe stiefbroer en -zussen. Ze verliezen de hoop dat hun ouders weer bij elkaar zullen komen. (Stief)kinderen uiten dit vaak door ongewenst gedrag.
 • Verschil bloedband en Stiefband
  (Stief)kinderen houden onvoorwaardelijk van hun ouders. Hun biologische ouders zijn het belangrijkst. Net zoals de stiefouder voelt dat de stiefband anders is, zo ervaren zij het ook. Zij hebben tijd nodig om de stiefouder een plek te geven in hun leven.
 • Verstoorde verwachtingen
  (Stief)kinderen kunnen net als hun ouders vooraf niet inschatten hoe het leven in het nieuwe gezin zal zijn. Doorgaans zet iedereen in het begin z’n beste beentje voor. Bij conflicten tussen ouders onderling of ouder en stiefouder ontstaat bij hen stress. Dit uit zich in ongewenst gedrag en maakt de situatie nog moeilijker.
 • Verdeelde loyaliteiten
  Bij conflicten tussen ouder en stiefouder staan kinderen onvoorwaardelijk achter hun eigen ouder. Daarnaast lijden kinderen onder het zwartmaken van de elders wonende andere ouder. Dit heeft een negatieve invloed op hun zelfbeeld.
 • Verschillende opvoedingsstijlen
  (Stief)kinderen houden vast aan de opvoedingsstijl van hun vorige gezin. Zij hebben tijd en motivatie nodig om nieuwe regels in het nieuwe gezin te accepteren en toe te passen.
 • Verleden en oude pijn
  (Stief)kinderen dragen ook al een rugzakje met kwetsingen bijv. pestervaringen, woede en verdriet uit hun geschiedenis met zich mee. Dit kan zich uiten in ‘te’ heftige reacties op een huidige gebeurtenis die linkt aan de gebeurtenis van vroeger. Hierover praten kan het (stief)kind ondersteunen, bij een trauma is EMDR helpend.
 • Verminderde controle
  Het opgroeien in 2 gezinnen met verschillende opvoedingsstijlen en wisselende gezinssamenstellingen geeft (stief)kinderen minder grip. Zij hebben behoefte aan helderheid, duidelijkheid en een liefdevolle benadering.

Kinderen met een overleden ouder
Familie, grootouders en omgeving zijn vaak zeer begaan met kinderen van een overleden ouder. Zolang kinderen nog dagelijks leven met de dood van hun ouder is het moeilijk voor hen om de stiefouder een plek te geven. Dit vraagt veel geduld en is doorgaans een lang proces waarbij nieuwe partners elkaars steun absoluut nodig hebben.
Positief
Kinderen uit een gestabiliseerd samengesteld gezin kunnen zich beter uiten, beter conflicten hanteren, zijn zelfstandiger en meer aangepast aan onze multiculturele samenleving. Door inzet van negatief naar positief is een waardevolle levenservaring!

e-max.it: your social media marketing partner
Top